Mimořádná členská schůze 19. 9. 2015 ve Starém Jičíně

Vzhledem k nutnosti provést změny názvu klubu a upravit stanovy dle NOZ (nový občanský zákoník) bude před výstavou ve Starém Jičíně 19.9.2015 mimořádná krátká členská schůze s jediným bodem programu a schválením nového názvu a stanov. Bez tohoto nebude moci klub od roku 2016 poskytovat obvyklé služby. Proto je nutná co nejvyšší účast členů – schůze se musí zúčastnit minimálně 50% členské základny, aby její rozhodnutí bylo platné. V případě, že se nemůžete dostavit, kontaktujte některého člena výboru.

Moravskoslezský klub chovatelů maltézských a boloňských psíků