Klubový šampión Aerchie Luma Tomio

Aerchie Luma Tomio

Champion České Republiky, Slovenska, chov. + maj.: Marie Lupačová