Archiv pro rubriku: 1. výbor informuje

Smuteční oznámení

S hlubokým smutkem v duši oznamujeme,
že dnes odešla na věčnost
paní Hilda Kuběnová,
zakladatelka chovu boloňáčků v ČSR, skvělá chovatelka
a zakládající členka a dlouholetá funkcionářka našeho klubu.
Budiž jí země lehká…

Mimořádná členská schůze 19. 9. 2015 ve Starém Jičíně

Vzhledem k nutnosti provést změny názvu klubu a upravit stanovy dle NOZ (nový občanský zákoník) bude před výstavou ve Starém Jičíně 19.9.2015 mimořádná krátká členská schůze s jediným bodem programu a schválením nového názvu a stanov. Bez tohoto nebude moci klub od roku 2016 poskytovat obvyklé služby. Proto je nutná co nejvyšší účast členů – schůze se musí zúčastnit minimálně 50% členské základny, aby její rozhodnutí bylo platné. V případě, že se nemůžete dostavit, kontaktujte některého člena výboru.

Podzimní bonitace

Poslední, třetí, letošní bonitace se bude konat pro plemeno maltézský psík v pátek 24. 10. 2014 v Brně-Tuřanech po skončení Speciální výstavy, pro obě plemena v neděli 26. 10. 2014 v Brně na Výstavišti při EV po skončení posuzování obou plemen. Pro podrobnější info kontaktujte poradkyně chovu.

Nově udělované klubové tituly

Klub schválil dva nové tituly a to Klubový junior šampion a Klubový veterán šampion.

Podmínky udělení titulu Klubový junior šampion

– 2x CAJC na klubové výstavě + 1x CAJC na jakékoliv jiné výstavě (nutno doložit)

Podmínky udělení titulu Klubový veterán šampion

– 2x Výborná 1 na naší klubové výstavě